Vintage Art Deco White Glass Vase

SKU:
KWKZ-.8318Y
$450.00